ANBI

KunstFort Asperen heeft een ANBI-status, het is een algemeen nut beogende instelling.
Dat betekent dat doneren - bijvoorbeeld als zakenvriend - fiscaal interessant kan zijn.
Meer informatie vindt u op deze website.

Jaarrekening 2014