KunstFort Asperen zoekt vrijwilligersKunstFort Asperen is een organisatie die geheel bestaat uit vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar betrokken personen met een warm hart voor het prachtige erfgoed. Wil u zich inzetten voor het fort? Neem dan contact op met Lia van Vredendaal via lia@kunstfortasperen.nl.

Elke laatste vrijdag van de maand is er om 20:00 uur Vrijwilligerscafé, u bent daar van harte welkom met uw vragen.

Werkgroepen
De vrijwilligers van Fort Asperen organiseren zich in verschillende werkgroepen. Hieronder vindt u meer informatie over de taken die zij uitvoeren.

Kassa
Voor de kaartverkoop – voor toegang tot het fort en de exposities – zoeken wij enthousiaste gastheren en -vrouwen die onze bezoekers ontvangen en van informatie voorzien.

Educatie
Als lid van de werkgroep Educatie helpt u mee om het huidige lesmateriaal voor basis- en middelbare schoolleerlingen te evalueren en uit te breiden. Samenwerken met mensen uit het onderwijs en wellicht met docenten creatief spel, kunstenaars en schrijvers ten behoeve van aansprekende opdrachten is nodig en wenselijk.

Onderhoud en Groenbeheer
Het KunstFort is een oud monument dat aandacht nodig heeft. Vernieuwingen en reparaties zijn nodig om ervoor te zorgen dat het fort in goede staat blijft. Ook de buitenruimte met de wallen en de beplanting hebben regelmatig een maai- en snoeibeurt nodig. Omdat het KunstFort en de buitenruimte niet alleen van historische en landschappelijke betekenis zijn maar ook als achtergrond dienen voor de verschillende kunstexposities, vinden wij het belangrijk dat het geheel in goede staat van onderhoud verkeert.